Magnus Nikkarinen

Svensk Handel

Hållbarhetsansvarig

Digitala produktpass för en hållbar handel

Scen: Scen J1
Wholesale Arena
12:30-12:50 - 9 mars
Gå till Scen J1
Lägg till i kalender2023-03-09 12:30:002023-03-09 12:50:00Europe/StockholmSvensk Handel - Magnus NikkarinenDigitala produktpass för en hållbar handelWholesale ArenaSvensk Digital Handelnoreply@dhandel.seevent

Digitala produktpass för en hållbar handel

Inom ett par år väntas EU implementera en ny lagstiftning som kräver att alla produkter har ett produktpass. Dessa ska ge tillförlitliga hållbarhetsdata – ner till minsta komponent. Rätt utformat kan ett digitalt produktpass både effektivisera företagens verksamhet och samtidigt bidra till en hållbar utveckling.

Idag är det svårt för konsumenter och inköpare att göra hållbara val. För lite produktinformation finns tillgänglig vid köptillfället och den information som finns är inte alltid tillförlitlig. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på så kallade produktpass för alla produkter som sätts på den europeiska marknaden. Produktpasset syftar till att öka spårbarheten och underlätta en cirkulär ekonomi genom att hållbarhetsdata följer med produkten genom hela värdekedjan.

Magnus Nikkarinen

Magnus är hållbarhetsansvarig och näringspolitisk expert på Svensk Handel och kommer tidigare från livsmedelsområdet där han bl.a. arbetat många år på Landsbygdsdepartementet respektive Svensk Dagligvaruhandel som näringspolitisk chef. Han har många års erfarenhet av policyarbete kring spårbarhet och transparens i produktions- och leveranskedjan, inte minst med koppling till lagstiftningen om digitala produktpass. Magnus är övertygad om att den digitala transformationen i detaljhandelssektorn kan hjälpa företagen att effektivisera sin egen verksamhet och samtidigt vara en drivkraft för att uppnå olika hållbarhetsmål.

LinkedIn