Svensk Handels experter till ditt nästa seminarium

Svensk Handels experter deltog i många seminarier i Almedalen

Svensk Handels experter står tillgängliga för att delta i seminarier eller panelsamtal i Almedalen, men även under resten av året. Här kan du läsa mer om våra kunniga och uppskattade experter och talespersoner.
Vem passar bäst till ditt nästa evenemang?

Sofia Larsen

Vd Svensk Handel

Sofia är civilekonom som under karriären varit gränsgångare mellan den nationella politiken, näringslivet och akademin. Hon har bland annat varit 12 år i rikspolitiken som riksdagsledamot och utskottsordförande, i koncernledningen för utbildningskoncernen AcadeMedia som segmentschef, ansvarat för samverkan och innovation på Örebro universitet samt haft ett antal styrelseuppdrag i både företag och organisationer. Hon är sedan våren 2022 vd för Svensk Handel.

E-mail: sofia.larsen@svenskhandel.se

LinkedIn

 

Martin Kits

Chef för näringspolitik och opinionsbildning, Svensk Handel

Martin är journalist i grunden och har jobbat cirka 10 år i rikspolitiken. Bland annat som stabschef åt tidigare socialministern, Göran Hägglund och som stabschef åt nuvarande näringsministern, Ebba Busch. Efter politiken har Martin också varit partner och seniorkonsult i Nordic Public Affairs.

Tfn: +46 10-471 85 43
E-mail: martin.kits@svenskhandel.se

LinkedIn

 

Maria Mikkonen

Chefsekonom, Svensk Handel

Maria är filosofie doktor i nationalekonomi och chef för Svensk Handels analys- och prognosarbete och framtagandet av en rad rapporter som följer handelns utveckling och betydelse. Maria har tidigare arbetat såväl inom Svenskt Näringsliv som inom Regeringskansliet och riksdagen.

Tfn: +46 10-471 85 32
E-mail: maria.mikkonen@svenskhandel.se

LinkedIn

 

Nina Jelver

Enhetschef säkerhet, Svensk Handel

Nina är säkerhetschef på Svensk Handel. I rollen som säkerhetschef stöttar hon tillsammans med sina kollegor dagligen företagare som utsatts för brott, såväl fysiska som digitala. Hon är dessutom Svensk Handels talesperson i säkerhetsfrågor gentemot media. Nina är utbildad kriminolog och har en bakgrund inom bland annat Polismyndigheten där hon var med och startade upp Nationellt bedrägericentrum. Hon anlitas ofta som expert och föreläsare.

Tfn: +46 10 471 85 16
E-mail: nina.jelver@svenskhandel.se

LinkedIn

 

Per Ljungberg

Innovationschef, Svensk Handel

Per står som innovationschef på Svensk Handel i frontlinjen för att utforska och dela banbrytande trender inom handelssektorn. Han spelar en central roll i att skapa mötesplatser och vitala nätverk, drivna av insikter om handelns transformation, med D-Congress som den främsta där han sedan 2019 ansvarat för teamet som genomför mötesplatsen. Med en bakgrund från e-handeln från 1999 har Per en gedigen erfarenhet av att tolka branschens utveckling, bland annat efter att under elva år ansvarat för e-barometern och numera som talesperson för E-handelsindikatorn. Utöver detta har Per nästan två decenniers erfarenhet som senior rådgivare inom kommunikation.

Tfn: +46 10 471 86 55
E-mail: per.ljungberg@svenskhandel.se

LinkedIn

 

Henrik Ekelund

Enhetschef näringspolitik, Svensk Handel

Henrik har djup kunskap om konkurrensfrågor, kompetensförsörjning och handelns roll i framtidens stad. Henrik känner handelsbranschen väl och vet vilka politiska frågor som är viktiga för våra medlemsföretag. Han har gedigen erfarenhet från såväl politik som påverkansarbete.

Tfn: +46 10 471 85 83
E-mail: henrik.ekelund@svenskhandel.se

LinkedIn

 

Martina Elfgren

Head of Brussels office and Director International Affairs at Swedish Commerce

Martina är chef för enheten Internationell handel och stationerad i Bryssel. Hon har lång erfarenhet som förbundsjurist från branschorganisationer och erfarenhet från Regeringskansliet. Martina har bred erfarenhet från påverkansarbete inom EU och är väl insatt i EU:s kommande lagstiftningsarbete.

Tfn: +46 10 471 86 97
E-mail: martina.elfgren@svenskhandel.se

LinkedIn

 

Elisabet Elmsäter Vegsö

Näringspolitisk expert, Svensk Handel

Elisabet är expert på lokalhyresfrågor, besöksnäring och stad- och platsutveckling. Hon har lång erfarenhet av vilka insatser som krävs av såväl företag som myndigheter och kommuner för att lokal och regional handel ska blomstra.

Tfn: +46 10 471 86 33
E-mail: elisabet.elmsater-vegso@svenskhandel.se

LinkedIn

 

Magnus Nikkarinen

Hållbarhetsansvarig och näringspolitisk expert, Svensk Handel

Magnus är hållbarhetsansvarig och näringspolitisk expert på Svensk Handel, där han driver flera av organisationens hållbarhetsrelaterade frågor sedan 2018. Han har en lång erfarenhet av policyarbete inom offentlig sektor, men bland annat tio år inom Regeringskansliet, där han bland annat var utstationerad som skog- och lantbruksråd vid ambassaden i Peking.

Tfn: +46 10 471 85 44
E-mail: magnus.nikkarinen@svenskhandel.se

LinkedIn

 

Bengt Nilervall

Näringspolitisk expert, Svensk Handel

Bengt ansvarar för betalfrågor och är näringspolitisk expert på Svensk Handel. Han har en lång erfarenhet och en gedigen kunskap inom betalningsområdet/branschen. I tio år var han verksam inom det privata näringslivet och arbetade och drev ett betaltjänstföretag.  Sedan 2009 har varit på Svensk Handel och driver handelns alla frågor kring betalningar, såväl på nationell nivå som inom EU.

Tfn: +46 10 471 85 44
E-mail: bengt.nilervall@svenskhandel.se

LinkedIn

 

Marie Enhörning

Näringspolitisk expert, Svensk Handel

Marie är utbildad jurist med bred erfarenhet inom stadsutveckling och handel. hon är expert på stadsutvecklingsfrågor särskilt ur platssamverkansperspektiv, beredskapsfrågor och regelförenklingsfrågor.

Tfn: +46 10 471 86 44
E-mail: marie.enhorning@svenskhandel.se

LinkedIn

 

Åsa Coenraads

Näringspolitisk expert, Svensk Handel

Åsa har 12 års erfarenhet som riksdagsledamot. Åsa är näringspolitisk expert på Svensk Handel inom områdena infrastruktur, transport, miljö och energi. En kunnig och påläst debattör med lång Almedalserfarenhet. Åsa kan förklara handelns komplexa roll i infrastruktursystemet och varför alla transporter är viktiga men också nödvändiga för levande och hållbara städer och civilsamhällets beredskap.

Tfn: +46 10 471 86 93
E-mail: asa.coenraads@svenskhandel.se

LinkedIn

 

Erik Mangen

Säkerhetsexpert, Svensk Handel

Erik har lång erfarenhet både från kommun och näringsliv inom trygghets- och säkerhetsarbete med tyngdpunkt inom det brottsförebyggande arbetet. Erik har också en mångårig bakgrund som polis och har arbetat som konsult inom resiliens och säkerhetsskydd. Han anlitas ofta som föreläsare och är expert på brottsförebyggande arbete.

Tfn: +46 10 471 86 81
E-mail: erik.mangen@svenskhandel.se

LinkedIn

 

Johan Hetting

Näringspolitisk expert, Bryssel

Johan arbetar som Näringspolitisk expert med fokus på digital EU-policy vid Svensk Handels Brysselkontor. Johan har erfarenhet från påverkansarbete och är väl insatt i EU:s kommande lagstiftningsarbete.

Tfn: +46 10 471 86 85
E-mail: johan.hetting@svenskhandel.se

LinkedIn

 

D-Congress 2024

MARCH 6-7

Innovation for Impact

TICKET RELEASE DECEMBER 4

Retail Awards

1 995 KR

2 995 KR

Alla priser ex moms

 • RETAIL AWARDS
 • Mingel
 • 3-rätters middag med dryck
 • Underhållning av välkänd artist
 • Efterfest

Nordic Retail Summit

Begränsat antal, först till kvarn

Medlem

0 KR

Medlem i Svensk Handel

Trygg E-handel

1 995 KR

Certifierad Trygg E-handlare

Partner

1 995 KR

Partner till Svensk Handel

Ordinarie pris

2 995 KR

Övriga

Alla priser ex moms

 • NORDIC RETAIL SUMMIT
 • Talarprogram
 • Förmiddagsfika
 • Lunch
 • Eftermiddagsfika
 • After work

TICKETS D-CONGRESS

March 6 and 7

4.950 SEK

Sold-out

March 7

3.950 SEK

Sold-out

March 6 and 7

8.450 SEK

Sold-out

March 7

7.450 SEK

Sold-out

All prices are exclusive of VAT

 • MARCH 6
 • Access to all seminars
 • Afternoon fika
 • Mingle and bar in SH-Lounge
 • MARCH 7
 • Access to all seminars
 • Access to the exhibition and business partners
 • Book meetings with other participants
 • Morning fika
 • Lunch
 • Afternoon fika
 • After work