Erik Sandberg

Linköpings Universitet

Professor logistik och supply chain management

Logistikutveckling i teori och praktik - ökad grad av innovation och flexibilitet

Scen: Scen J1
Wholesale Arena
15:00-15:20 - 9 mars
Gå till Scen J1
Lägg till i kalender2023-03-09 15:00:002023-03-09 15:20:00Europe/StockholmLinköpings Universitet - Erik SandbergLogistikutveckling i teori och praktik - ökad grad av innovation och flexibilitetWholesale ArenaSvensk Digital Handelnoreply@dhandel.seevent

Logistikutveckling i teori och praktik – ökad grad av innovation och flexibilitet

I takt med detaljhandelns snabba omställning mot omnikanaler, ökad e-handel och nya hållbarhetskrav har logistik blivit alltmer strategiskt viktigt. Ett effektivt logistiksystem som idag leder till konkurrenskraft behöver däremot inte göra det imorgon. Nya affärsmöjligheter ges kontinuerligt av teknikutveckling, kundkrav och nya affärsmodeller, men bara för de företag som har förmågan att hela tiden utveckla sitt logistiksystem.

Erik Sandberg presenterar den senaste forskningen om logistikutveckling och hur detta leder till ökad grad av innovation och flexibilitet. Erik Sandberg är professor i logistik vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings universitet och hans forskning berör främst supply chain management och organisation av logistikverksamhet.

Samtidigt som detaljhandeln utvecklas och digitaliseras har konsumenterna börjat ställa ökade krav på smidighet och precision, vilket utmanar detaljhandelsföretagens logistiksystem. Behovet av dynamiska förmågor, det vill säga kapacitet att ständigt utveckla och modifiera de resurser som ingår i ett logistiksystem, är därför stort. Erik Sandberg presenterar teorier kring logistikutveckling, samt vad som krävs för att få till stånd en sådan i praktiken.

Forskningsprojektet som presenteras har genomförts i nära samarbete med H&M där forskarna har följt och medverkat aktivt i tre av H&Ms större utvecklingsprojekt inom logistik och supply chain.

Erik Sandberg

Erik Sandberg är professor i logistik och supply chain management på avdelningen Logistik-och Kvalitetsutveckling vid Linköpings universitet. Hans forskning handlar om affärsutveckling, strategi och organisation av logistikverksamhet, ofta med syftet att bättre förstå hur logistik kan bidra till hållbara konkurrensfördelar. Han har de senaste tio åren lett ett antal större forskningsprojekt som på olika sätt har belyst logistikutvecklingen i svenska handelsföretag. Han är också författare till två läroböcker samt över 100 vetenskapliga journal- och konferensartiklar.

LinkedIn