Josephine Darlington
Josephine Darlington

Closer

Project Manager ASTER, Alliance for sustainable e-commerce

Hur gör vi e-handelsleveranserna mer hållbara?

Hur gör vi e-handelsleveranserna mer hållbara?

Det finns en debatt i samhället om e-handelns leveranser är miljömässigt hållbara. Samtidigt kan hemleveranser nästan betraktas som samhällskritiskt efter att vi under pandemin uppmanades av myndigheter och regeringsrepresentanter att handla på nätet istället för i fysiska butiker.

Hur rättvis är kritiken mot e-handelns leveranser? Vilken roll kan e-handeln spela i omställningen mot ett mer hållbart samhälle? Det pågår en rad initiativ i branschen för att hjälpa konsumenter att göra mer hållbara leveransval. I denna session presenteras och diskuteras en rad av dessa branschinitiativ.

 • Branschöverenskommelsen Den fossilfria leveransen och andra initiativ för att göra leveranser mer hållbara.
 • När kan vi erbjuda konsumenter Svanmärkta e-handelsleveranser?
 • Är snabba leveranser och fri frakt hinder mot hållbar e-handel?

Presenteras i samarbete med Dagens Logistik

Josephine Darlington

Josephine är en av två ansvariga för ASTER som är ett Vinnova-finansierat initiativ startat under hösten 2021. ASTER har som mål att skapa verkstad kring utmaningar inom e-handeln för att uppnå målbilden att ”Varje e-handelsleverans i Sverige ska vara hållbar och bidra till ett levande samhälle” genom att jobba som en katalysator för att alla e-handelns aktörer ska kunna gemensamt möta sina utmaningar inom ramen för samverkansprojekt, samt att vara en drivkraft kring viktiga frågeställningar.

Ett exempel är ett pågående nära arbete med Svensk Digital Handel, 10 e-handlare och 10 distributörer att jobba fram en branschöverenskommelse kring ”Den fossilfria leveransen”. Tidigare har Josephine bla. arbetat med utvecklingen av geofencing i Sverige samt jobbar en del av sin tid inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden.

LinkedIn

D-Congress 2024

MARCH 6-7

Innovation for Impact

TICKET RELEASE DECEMBER 4

TICKETS D-CONGRESS

March 6 and 7

4.950 SEK

Sold-out

March 7

3.950 SEK

Sold-out

March 6 and 7

8.450 SEK

Sold-out

March 7

7.450 SEK

Sold-out

All prices are exclusive of VAT

 • MARCH 6
 • Access to all seminars
 • Afternoon fika
 • Mingle and bar in SH-Lounge
 • MARCH 7
 • Access to all seminars
 • Access to the exhibition and business partners
 • Book meetings with other participants
 • Morning fika
 • Lunch
 • Afternoon fika
 • After work