Pre D-Congress
2021-03-19

Nu kraftsamlar vi kring hållbar innovation

Pre D-Congress var startskottet för att skapa en gemensam agenda för tillväxt och hållbar innovation för handeln i Sverige bortom pandemin.

Artikelns längd

4min

Dela artikel

Pre D-Congress var startskottet för att skapa en gemensam agenda för tillväxt och hållbar innovation för handeln i Sverige bortom pandemin. Var relevant och möt kunden där den är. Se till att du har ett större syfte med din affär än att bara tjäna pengar och att hållbarhet genomsyrar hela din affär. Ha kontroll över ditt varumärke och dina kanaler. Vi räds inte konkurrens men den ska ske på lika villkor. Nu kraftsamlar vi för att handeln i Sverige ska vara världsledande på hållbar innovation.

Det har gått drygt ett år sedan pandemin slog till med full kraft. Sedan dess lever vi i ovisshet om framtiden, men vi kan konstatera att handeln är inne i ett nytt skede. Inom en snar framtid kommer vi sannolikt att betrakta fysiska butiker som komplement till e-handeln istället för som tidigare tvärtom. Företag kan inte bara se hållbarhet som en hygienfaktor utan det måste genomsyra hela affären. Och förmågan att snabbt ställa om verksamheter och innovera är en förutsättning för att existera.

Den 11 mars skulle Svensk Handel, Svensk Digital Handel och Svenska Mässan genomfört D-Congress i Göteborg. Det var naturligtvis omöjligt, vi har flyttat fram årets D-Congress till den 28 oktober. Istället genomförde vi den 11 mars livesändningen Pre D-Congress. Temat var En gemensam agenda för tillväxt och hållbar innovation bortom pandemin. Svensk Handels VD Karin Johansson och Svensk Digital Handels ordförande Freddy Sobin inledde sändningen med att sätta ramarna för agendan som sedan utvecklades av våra övriga gäster. Vi kommer nu jobba vidare med de områden som vi identifierat som särskilt viktiga för att handeln i Sverige ska vara världsledande inom hållbarhet och innovation.

1. Var relevant och möt kunden där den är

För att vara relevant måste du möta kunden där den är på kundens villkor. Under pandemin har kunden mest varit hemma och gjort många av sina inköp online. När pandemin är över kommer vi sannolikt se en revival för den fysiska butiken.  Kundens köpresa kommer framöver variera, men hen kommer att förväntas sig liknande upplevelser oavsett om köpet sker fysiskt eller digitalt.

Vi har länge talat om omnikanal och Unified Commerce; nu behöver vi en gång för alla få ihop alla våra kanaler och erbjuda sömlösa shoppingupplevelser. Vi ska möta kund där hen är, men sträva efter att styra hen till de kanaler du har kontroll över och där du kan följa hens beteende. Låt dessa vara ditt nav så att du får tillgång till och kan agera på kunddata för att skapa den optimala shoppingupplevelsen.

På Pre D-Congress diskuterade vi tillit utifrån en intervju med Rachel Botsman, som är en av våra huvudtalare på höstens D-Congress. Vi konstaterade att tillit återigen uppstår mellan människor snarare än av institutioner och starka globala varumärken. Skillnaden mot tidigare är att ny teknik möjliggjort att tillit nu även uppstår mellan främlingar. Du behöver bygga dina digitala communities. Enligt Edelmans Trust Barometer från 2021 litar 92 % av oss mer på rekommendationer från en främling än en traditionell reklamkampanj.

2. Syftesdriven och hållbar handel

Förra årets D-Congress ägnade vi helt åt Purpose Driven Commerce. Att du som handlare har ett större syfte med din verksamhet än att bara tjäna pengar, och att det genomsyrar hela din affär, har för konsumenter blivit ännu viktigare under pandemin. För mig är syftesdrivna affärer samma sak som hållbara affärer. Hållbarhet inom e-handeln är så mycket mer än hur dina varor levereras.

På Pre D-Congress menade Emelie Gustafsson Maistedt, grundare av Gemme Collective, att modeindustrins stora utmaning nu inte är digitalisering utan hur man tjänar pengar på hållbarhet.  Nya hållbara affärsmodeller måste utvecklas som bland annat kan involvera att hyra ut kläder, sälja digitala kläder och utveckla och jobba med nya spännande hållbara material.

Enligt Jennie Rosén, VD för Swedish Fashion Council, har Sverige stora förutsättningar att gå ledande i utvecklandet av nästa generations mode. Sveriges innovationskraft kommer att bli vår exportkraft.

3. Ha kontroll över ditt varumärke

Att ha ett starkt varumärke blir nu ännu viktigare. Den trend vi såg före pandemin, att varumärkesägare säljer sina varor direkt till konsument (DTC) och inte alls eller i mindre utsträckning via återförsäljare, kommer sannolikt stärkas. Enligt Jacob Skragge, grundare av All Blues, pågår det en DTC-revolution som vi bara sett första fasen av. Han menar att det tidigare var viktigast att finnas i rätt butiker och synas i rätt magasin, men att det tack vare Instagram har förändrats och demokratiserats i en rasande takt. Idag vill du äga dina kanaler och ha 100 procent koll på hur ditt varumärkes exponeras.

4. Konkurrens på lika villkor

Handeln i Sverige räds inte konkurrens, men konkurrens måste ske på lika villkor. Svensk Handels VD Karin Johansson lyfte fram vikten av att plattformsaktörer måste ta ansvar för de produkter de säljer till slutkund och att vi behöver ett dataskyddsdirektiv som ger handeln möjlighet att använda data på ett effektivt sätt. Hon efterfrågade också beslut som leder till sänkta kostnader för arbetskraft och hyror.

En självklar och ännu starkare röst för den digitala handeln

För ett par veckor sedan annonserades att Svensk Handel och Svensk Digital Handel ska samarbeta ännu närmare varandra framöver. De näringspolitiska frågorna blir allt viktigare och många av de beslut som påverkar både fysiskt och digital handel fattas i Bryssel. Svensk Handel har närvaro i Bryssel, stark kompetens och en genomslagskraft som vi inte kan nå själva inom Svensk Digital Handel. Vi vinner på att jobba tillsammans. Vi behöver EN gemensamt stark röst för handeln i Sverige.

Samtidigt har vi inom Svensk Digital Handel en stark certifiering med Trygg E-handel och branschen starkaste mötesplats i form av D-Congress. Att vi i branschen utbyter kompetens och erfarenheter kommer att bli ännu viktigare framöver. Svensk Handel och Svensk Digital Handel kommer tillsammans fortsätta utveckla D-Congress, men även skapa nya arenor för att driva att handeln i Sverige är världsledande inom digitalisering, hållbarhet och innovation. Den resan har bara inletts.

Per Ljungberg
VD, Svensk Digital Handel

D-Congress 2024

MARCH 6-7

Innovation for Impact

TICKET RELEASE DECEMBER 4

TICKETS D-CONGRESS

March 6 and 7

4.950 SEK

Sold-out

March 7

3.950 SEK

Sold-out

March 6 and 7

8.450 SEK

Sold-out

March 7

7.450 SEK

Sold-out

All prices are exclusive of VAT

 • MARCH 6
 • Access to all seminars
 • Afternoon fika
 • Mingle and bar in SH-Lounge
 • MARCH 7
 • Access to all seminars
 • Access to the exhibition and business partners
 • Book meetings with other participants
 • Morning fika
 • Lunch
 • Afternoon fika
 • After work