Pontus Brohult
Pontus Brohult

PostNord Sverige

Head of Digital

Mot den optimala checkout-lösningen

Mot den optimala checkout-lösningen

E-handeln har vuxit exceptionellt under de två senaste åren. E-handelns snabbt växande roll i konsumenternas vardag har lett till nya beteenden och högre krav genom hela köpresan. Många svenska e-handelsföretag har i takt med att marknaden växt tvingats utvärdera och förbättra sin egen kundupplevelse. En viktig del är en checkout-lösning som både är enkel och erbjuder flexibilitet och valfrihet som konsumenterna efterfrågar.

Hur kan vi tillsammans öka automatisering, produktivitet och som bidrar till gemensam affärsnytta och i slutändan en förbättrad kundupplevelse?

Träffa PostNord tillsammans med partners under D-Congress – Mot den optimala checkout-lösningen. På väg till dig.

Pontus Brohult

Pontus är Head of Digital och har varit med att bygga upp PostNords nya digitala kundkanaler sedan 2013. Pontus har lång erfarenhet av digital utveckling och har jobbat med utveckling av Digitala kanaler som webb, appar och APler sedan mitten av 90-talet.

LinkedIn