Patrik Rees
Patrik Rees

Hållbar E-handel

Styrelseordförande

Hur gör vi e-handelsleveranserna mer hållbara?

Hur gör vi e-handelsleveranserna mer hållbara?

Det finns en debatt i samhället om e-handelns leveranser är miljömässigt hållbara. Samtidigt kan hemleveranser nästan betraktas som samhällskritiskt efter att vi under pandemin uppmanades av myndigheter och regeringsrepresentanter att handla på nätet istället för i fysiska butiker.

Hur rättvis är kritiken mot e-handelns leveranser? Vilken roll kan e-handeln spela i omställningen mot ett mer hållbart samhälle? Det pågår en rad initiativ i branschen för att hjälpa konsumenter att göra mer hållbara leveransval. I denna session presenteras och diskuteras en rad av dessa branschinitiativ.

  • Branschöverenskommelsen Den fossilfria leveransen och andra initiativ för att göra leveranser mer hållbara.
  • När kan vi erbjuda konsumenter Svanmärkta e-handelsleveranser?
  • Är snabba leveranser och fri frakt hinder mot hållbar e-handel?

Presenteras i samarbete med Dagens Logistik

Patrik Rees

LinkedIn