Nina Al-Ghussein Norrman
Nina Al-Ghussein Norrman

Presenteras av Nexer: Kairos Future

Senior Consultant and Future Strategist

Sustainable Footprint med Footprint Data Management

Sustainable Footprint med Footprint Data Management

Marknadens efterfrågan på företag och produkter som är miljömässigt ansvarsfulla och redovisar sitt ”footprint” ökar. Därtill kommer nya regulatoriska krav  och aktieägare och investorer som kräver mer än visioner, de vill se resultat.

Hur ska ni leverera på era ambitiösa hållbarhetsmål?

Footprint Data Management är en datadriven approach som innebär att inkludera hållbarhetsdata och “carbon footprint data” likt övrigt verksamhetskritiskt data, som tex produktdata och leverantörsdata i företagets Data Management-strategi.

Genom att arbeta med data strategiskt på en skalbar master data management plattform kan man få upp kvaliteten på data, samt skapa den transparens som krävs för att en organisation ska kunna arbeta med analys och datadrivna insikter.

Det handlar om ett mer Sustainable Footprint men också effektivare hållbarhetsrapportering och hur man kan omvandla regulatoriska krav och “compliance-krav” till affärsmöjligheter.

Nina Al-Ghussein Norrman

Nina har 20+ års erfarenhet inom digitalisering, företagsledning, affärsutveckling och strategi. Hon arbetar nu som seniorkonsult och framtidsstrateg på Kairos Future, med särskilt ansvar för digital transformation, hållbarhet och agila organisationer.

LinkedIn