Henriette Vamberg
Henriette Vamberg

Gehl Architechts

Managing Director

MEGATREND 2: Den perfekta staden – handeln i vår urbana framtid

Henriette Vamberg

Henriette Vamberg är partner och Managing Director och leder arbetet för stadsomvandlingar på stadsforsknings- och designkonsultföretaget Gehl Architechts i Köpenhamn. Sedan hon år 2000 kom till Gehl har Henriette arbetat med ett stort antal offentliga och privata kunder och lett många av de större projekt som utvecklats på Gehl. Detta arbete har fört henne till olika destinationer i Europa, USA, Ryssland, Indien, Australien och Nya Zeeland. Henriette är examinerad från Jan Gehls Urban Design Department, och Jan Gehls metodik och kunskap är djupt inbäddad i hennes tillvägagångssätt, som ständigt utvecklas genom de olika projekt som genomförs av Gehl.