Staffan Olsson

GS1 Sweden

Head of Public Affairs

Digitala produktpass för en hållbar handel

Scen: Scen J1
Wholesale Arena
12:30-12:50 - 9 mars
Gå till Scen J1
Lägg till i kalender2023-03-09 12:30:002023-03-09 12:50:00Europe/StockholmGS1 Sweden - Staffan OlssonDigitala produktpass för en hållbar handelWholesale ArenaSvensk Digital Handelnoreply@dhandel.seevent

Digitala produktpass för en hållbar handel

Inom ett par år väntas EU implementera en ny lagstiftning som kräver att alla produkter har ett produktpass. Dessa ska ge tillförlitliga hållbarhetsdata – ner till minsta komponent. Rätt utformat kan ett digitalt produktpass både effektivisera företagens verksamhet och samtidigt bidra till en hållbar utveckling.

Idag är det svårt för konsumenter och inköpare att göra hållbara val. För lite produktinformation finns tillgänglig vid köptillfället och den information som finns är inte alltid tillförlitlig. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på så kallade produktpass för alla produkter som sätts på den europeiska marknaden. Produktpasset syftar till att öka spårbarheten och underlätta en cirkulär ekonomi genom att hållbarhetsdata följer med produkten genom hela värdekedjan.

Staffan Olsson

Staffan Olsson har lång erfarenhet av att stötta företag i att förbättra sina leveranskedjor och effektivitet i affärsrelationer. Detta genom att förändra och digitalisera hur de interagerar med sina handelspartner och andra företag genom att använda informationsteknik och standarder. Staffan har haft många olika roller inom GS1 under lång tid, men arbetade innan dess inom IT-branschen, även då fokus på digitalisering av affärsrelationer. Bland Staffans specialområden finns:

  • Digitala leveranskedjor och spårbarhet
  • Förståelse för hur affärskrav kan omvandlas till implementerbara standarder
  • Produktpass baserade på öppna globala standarder

LinkedIn