Anders Borg

Tidigare finansminister

MEGATREND 1: Geopolitiska utmaningar på den internationella arenan – konsekvenser för handeln

Anders Borg

Anders Borg var Sveriges finansminister mellan 2006 och 2014 och har sedan dess haft en rad tunga uppdrag inom näringslivet och för regeringar i andra länder. Som företagsrådgivare och investerare håller han sig ständigt aktuell inom finansmarknaden på den internationella arenan.

Varje dag påminns vi om hur oförutsägbar världen är. Vad innebär de ekonomiska sanktionerna på Ryssland och hur kommer Kina agera i en alltmer volatil världsekonomi? Geopolitiska risker kommer allt högre upp på dagordningen.

Anders Borg, tidigare finansminister, inledningstalade om vilka geopolitiska utmaningar handeln står inför, vilka konsekvenser det kan få och hur dessa kan bemötas.